V.O.P. CONSULTING
O Firmie | Kwalifikacje| Kontakt

 

Wykonuję wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na terenie Krakowa oraz Powiatu Krakowskiego. Jestem członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Krakowie.

Posiadam uprawnienia zawodowe nr 4816 i tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego uprawniające do szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury oraz certyfikat Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich w zakresie Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Wykonuję wyceny nieruchomości do celów:

Przedmiotem wyceny może być:

W pierwszym przypadku wycena obejmuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, w pozostałych prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, najczęściej powiązane z prawem własności posadowionego na nim budynku.